Rammer for by og land

1.1.O.3


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Johannesgade i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00