Rammer for by og land

1.1.O.24


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Boulevarden i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
6.0

Max. bygningshøjde
22.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
1

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og erhvervsformål (mindre, ikke-generende erhverv - kun i klasse 1), skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner. Endvidere fastlægges anvendelsen til boligformål, ungdomsboliger og lign. for uddannelsessøgende.

Opholdsarealer
Der skal udlægges de fornødne friarealer. Mimimum 10% af etagearealet.

Miljø
Det skal sikres, at vejstøj i boligerne (undervisningslokaler) ikke overstiger de tilladte støjgrænser.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00