Rammer for by og land

1.1.O.24


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.24 
Plannavn Offentligt område ved Boulevarden i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6.0 
Max. bygningshøjde 22.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og erhvervsformål (mindre, ikke-generende erhverv - kun i klasse 1), skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner. Endvidere fastlægges anvendelsen til boligformål, ungdomsboliger og lign. for uddannelsessøgende. 
Opholdsarealer Der skal udlægges de fornødne friarealer. Mimimum 10% af etagearealet. 
Miljø Det skal sikres, at vejstøj i boligerne (undervisningslokaler) ikke overstiger de tilladte støjgrænser. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00