Rammer for by og land

1.1.O.19


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, affaldsbehandlingsanlæg og deponi.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den vestlige del af området, der anvendes til deponi, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00