Rammer for by og land

1.1.O.19


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.19 
Plannavn Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, affaldsbehandlingsanlæg og deponi. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den vestlige del af området, der anvendes til deponi, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00