Rammer for by og land

1.1.O.18


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.18 
Plannavn Offentligt område ved Christiansminde i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 14.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og erhvervsformål (mindre, ikke-generende erhverv), skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner. Endvidere fastlægges anvendelsen til boligformål, ungdomsboliger og lign. for uddannelsessøgende. 
Opholdsarealer Der skal udlægges fornødne friarealer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00