Rammer for by og land

1.1.O.18


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Christiansminde i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
14.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og erhvervsformål (mindre, ikke-generende erhverv), skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner. Endvidere fastlægges anvendelsen til boligformål, ungdomsboliger og lign. for uddannelsessøgende.

Opholdsarealer
Der skal udlægges fornødne friarealer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00