Rammer for by og land

1.1.O.17


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.17 
Plannavn Offentligt område ved Gammelhavn i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, erhvervsformål i form af kontorer og liberale erhverv, parkeringshus og rensningsanlæg. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant. 
Trafik En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00