Rammer for by og land

1.1.O.17


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Gammelhavn i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, erhvervsformål i form af kontorer og liberale erhverv, parkeringshus og rensningsanlæg. Langs Sønderå fastlægges en byggelinie på 10 m målt fra øverste vandløbskant.

Trafik
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00