Rammer for by og land

1.1.O.13


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Strandgade i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
80%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, kirke og kirkegård med tilhørende bygninger, offentlige og private institutioner af almennyttig karakter.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00