Rammer for by og land

1.1.O.13


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.13 
Plannavn Offentligt område ved Strandgade i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 80% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, kirke og kirkegård med tilhørende bygninger, offentlige og private institutioner af almennyttig karakter. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningen Vejle - Skanderborg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00