Rammer for by og land

1.1.O.12


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.12 
Plannavn Offentligt område ved Østerbrogade i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af idrætsanlæg, samt offentlige og private institutioner. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00