Rammer for by og land

1.1.O.12


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Østerbrogade i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af idrætsanlæg, samt offentlige og private institutioner.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00