Rammer for by og land

1.1.O.11


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Lille Grundet Hulvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
150%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
11.0

Max. bygningshøjde
44.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, sygehus med tilhørende funktioner, herunder sygehusvaskeri og parkeringshuse.

Opholdsarealer
Der skal udlægges opholdsarealer efter gældende regler i bygningsreglementet.

Miljø
En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningerne Vejle - Skanderborg og Vejle - Herning.

Trafik
Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00