Rammer for by og land

1.1.O.11


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.11 
Plannavn Offentligt område ved Lille Grundet Hulvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 11.0 
Max. bygningshøjde 44.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, sygehus med tilhørende funktioner, herunder sygehusvaskeri og parkeringshuse. 
Opholdsarealer Der skal udlægges opholdsarealer efter gældende regler i bygningsreglementet. 
Miljø En del af området ligger inden for støj- og vibrationsgrænsen fra jernbanestrækningerne Vejle - Skanderborg og Vejle - Herning. 
Trafik Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00