Rammer for by og land

1.1.O.1


Bestemmelser

Plannummer 1.1.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Chr. Jensens Vej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kolonihaver og rekreative anlæg. 
Bebyggelsens omfang I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m², og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod.Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00