Rammer for by og land

1.1.C.32


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Ved Anlæget

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til centerformål og offentlige formål, herunder parkering og kultur- og fritidsaktiviteter.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent 200Maksimum antal etager5Maksimal bygningshøjde16 meter

Opholdsarealer
15 % af etagearealet.

Bemærkning til zonestatus
Byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00