Rammer for by og land

1.1.C.32


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.32 
Plannavn Centerområde ved Ved Anlæget 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastsættes til centerformål og offentlige formål, herunder parkering og kultur- og fritidsaktiviteter. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 200Maksimum antal etager5Maksimal bygningshøjde16 meter 
Opholdsarealer 15 % af etagearealet. 
Bemærkning til zonestatus Byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00