Rammer for by og land

1.1.C.28


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Havnepladsen i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
280%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
5.0

Max. bygningshøjde
20.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af liberale erhverv, hoteller, restauranter og udvalgsvarebutikker med tilhørende faciliteter, herunder parkeringshuse.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 60 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området.

Trafik
Der skal reserveres areal til vejanlæg (Havneruten).

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet planlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00