Rammer for by og land

1.1.C.28


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.28 
Plannavn Centerområde ved Havnepladsen i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 280% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 5.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af liberale erhverv, hoteller, restauranter og udvalgsvarebutikker med tilhørende faciliteter, herunder parkeringshuse. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelseshøjden må ikke overstige 20 m og bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager. Dog kan bygninger efter en særlig planlægning opføres i op til 60 m, hvis de kan indpasses arkitektonisk i området. 
Trafik Der skal reserveres areal til vejanlæg (Havneruten). 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet planlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00