Rammer for by og land

1.1.C.15


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.15 
Plannavn Centerområde ved Marias Plads og Blegbanken i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelsen fastlægges til centerformål, boligformål, park og offentlige formål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal opføres i 3 etager og i en facadehøjde på 12-13 m, dog må bebyggelsen på hjørnet af Blegbanken og Enghavevej opføres i 4 etager, og i en højde af 14 m, og boligerne i Fjellegade opføres i 3 etager med sadeltag og en facadehøjde på max. 7 m eller 3 etager med tilbagetrukket tagetage, fladt tag og en facadehøjde på 9 m. Langs Omløbsåen fastlægges en byggelinie på 5 m målt fra øverste vandløbskant. Byggelinien kan reduceres, hvis særlige arkitektoniske forhold begrunder det. Der må ikke etableres butikker i området. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00