Rammer for by og land

1.1.C.15


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Marias Plads og Blegbanken i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
110%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
16.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
1

Områdets anvendelse
Områdets anvendelsen fastlægges til centerformål, boligformål, park og offentlige formål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal opføres i 3 etager og i en facadehøjde på 12-13 m, dog må bebyggelsen på hjørnet af Blegbanken og Enghavevej opføres i 4 etager, og i en højde af 14 m, og boligerne i Fjellegade opføres i 3 etager med sadeltag og en facadehøjde på max. 7 m eller 3 etager med tilbagetrukket tagetage, fladt tag og en facadehøjde på 9 m. Langs Omløbsåen fastlægges en byggelinie på 5 m målt fra øverste vandløbskant. Byggelinien kan reduceres, hvis særlige arkitektoniske forhold begrunder det. Der må ikke etableres butikker i området. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00