Rammer for by og land

1.1.C.11


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Enghavevej i Vejle

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
4.0

Max. bygningshøjde
16.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være lagt på kontorvirksomhed, liberale erhverv, klinikker, restaurant og hotel.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke etableres butikker i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00