Rammer for by og land

1.1.C.11


Bestemmelser

Plannummer 1.1.C.11 
Plannavn Centerområde ved Enghavevej i Vejle 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 4.0 
Max. bygningshøjde 16.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være lagt på kontorvirksomhed, liberale erhverv, klinikker, restaurant og hotel. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke etableres butikker i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00