Rammer for by og land

1.1.B.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Sofievej i Vejle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
8.0

Max. bygningshøjde
25.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

Bebyggelsens omfang
Bygninger kan opføres som punkthuse i indtil 8 etager med en bygningshøjde på højst 25 m.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Der skal foretages en teknisk bedømmelse af udskridningsrisikoen fra skrænten, før der kan gives tilladelse til nogen form for byggeri.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00