Rammer for by og land

1.1.B.8


Bestemmelser

Plannummer 1.1.B.8 
Plannavn Boligområde ved Sofievej i Vejle 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 8.0 
Max. bygningshøjde 25.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde. 
Bebyggelsens omfang Bygninger kan opføres som punkthuse i indtil 8 etager med en bygningshøjde på højst 25 m. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Der skal foretages en teknisk bedømmelse af udskridningsrisikoen fra skrænten, før der kan gives tilladelse til nogen form for byggeri. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00