Rammer for by og land

10.B.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Buen i Gadbjerg

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse er boligformål. som er omfattet af bestemmelser med bevarende karakter.

Bemærkning til zonestatus
Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00