Rammer for by og land

10.B.8


Bestemmelser

Plannummer 10.B.8 
Plannavn Boligområde ved Buen i Gadbjerg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse er boligformål. som er omfattet af bestemmelser med bevarende karakter. 
Bemærkning til zonestatus Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00