Rammer for by og land

10.B.5


Bestemmelser

Plannummer 10.B.5 
Plannavn Boligområde ved Tøsby Mosevej i Gadbjerg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som jordbrugsparceller med tilhørende kollektive anlæg, som børneinstitutioner og lignende der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 20 for den enkelte ejendom (parcelhuse og jordbrugsparceller). For ejendomme der anvendes til offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00