Rammer for by og land

10.B.5


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Tøsby Mosevej i Gadbjerg

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som jordbrugsparceller med tilhørende kollektive anlæg, som børneinstitutioner og lignende der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 20 for den enkelte ejendom (parcelhuse og jordbrugsparceller). For ejendomme der anvendes til offentlige institutioner må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00