Rammer for by og land

10.B.4


Bestemmelser

Plannummer 10.B.4 
Plannavn Boligområde ved Gammelgårdsvej i Gadbjerg 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende, til dækning af lokale behov. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00