Rammer for by og land

5.B.26


Bestemmelser

Plannummer 5.B.26 
Plannavn Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov.

 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Forslag


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00