Rammer for by og land

5.O.12


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Børkop Stadion i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af friluftsaktiviteter, legeplads og institution for børn.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Aflyst


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00