Rammer for by og land

5.O.12


Bestemmelser

Plannummer 5.O.12 
Plannavn Offentligt område ved Børkop Stadion i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af friluftsaktiviteter, legeplads og institution for børn. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Aflyst


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00