Rammer for by og land

5.O.10


Bestemmelser

Plannummer 5.O.10 
Plannavn Offentligt område ved Vestergade i Børkop 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 90% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, institution for handicappede. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Aflyst


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00