Rammer for by og land

5.O.10


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Vestergade i Børkop

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3 etager

Max. bygningshøjde
12 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, institution for handicappede.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Aflyst


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00