Rammer for by og land

5.E.7


Bestemmelser

Plannummer 5.E.7 
Plannavn Erhvervsområde ved Fruergaardsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til butiksformål i form af mindre butikker til servicering af lokalområdet og til liberale erhverv. 
Bebyggelsens omfang Butikker må have et max. bruttoetageareal på 500 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Aflyst


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00