Rammer for by og land

5.E.7


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Fruergaardsvej i Børkop

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til butiksformål i form af mindre butikker til servicering af lokalområdet og til liberale erhverv.

Bebyggelsens omfang
Butikker må have et max. bruttoetageareal på 500 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Aflyst


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00