pdf kirkernes_omgivelser_i_vejle_amtvejle_kommune.pdf (16.5 MB)

Her kan du hente Vejle Amts kortlægning af kulturmiljøer. Kortlægningen danner baggrund for udpegningen af kulturmiljøer i kommuneplanen.

pdf kulturmiljoeer_i_vejle_amt_2005_til_web.pdf (26.7 MB)

Her kan du hente rapport om Kirkernes omgivelser i Vejle Amt. Den danner baggrund for udpegningerne af kirkeomgivelser i kommuneplanen.

 

 

 

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00